Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Kielcach

Władze oddziału

Władze Oddziału Kielce wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Kielce, dnia 20.03.2022


Zarząd

Mariola Semik - Przewodnicząca Oddziału
Kamil Kozakiewicz - Przewodniczący ds. organizacyjnych
Alicja Drezno - Przewodniczaca ds. hodowlanych
Blanka Stodulska - Skarbnik Oddziału
Alicja Matus - Sekretarz Zarządu
Aneta Jezierska - Członek Zarządu
Mirela Nowak - Członek Zarządu


Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Justyna Olejarczyk - Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
Izabela Kil - V-ce Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Kita - Sekretarz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
Renata Bęc - Członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Olejnik - Członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej


Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przemysław Majewski - Przewodniczący Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
Piotr Czarkowski - Z-ca Przewodniczącego Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
Renata Matus - Z-ca Przewodniczącego Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
Aleksandra Semik-Pękalska - Członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
Iwona Stępień - Członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego


Oddziałowy Rzecznik Dyscyplinarny

Justyna Jelonkiewicz - Rzecznik Dyscyplinarny